اپلیکیشن تورنا :


   

ناشنوایان ایران و جهان

ما گردشگری را برای شما آسان کردیم، برای لذت بردن از مناطق گردشگری نگران برقراری ارتباط نباشید، با ترجمه راحت و آسان زبان اشاره ایرانی و بین المللی همراه با زیرنویس و جستجوگر در کنار شما هستیم

 

Follow Us :